Spoločnosť  Techkon s.r.o. je slovenským importérom tepelno-izolačných materiálov Fibran od roku 2004.

Administratívna budova Gas Oil Poprad

29.04.2013