Podlahy a stropy

Základová doska

Priemyselné podlahy

Podlaha nad nevykurovanými priestormi

Medzipodlažná konštrukcia

Stropy pod nevykurovanými priestormi