FIBRANxps 400-L

FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 300-L
23/05/2019
FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 500-L
23/05/2019
FIBRANxps 300-700-L

FIBRANxps 400-L

FIBRANxps 400-L je tepelno izolačná doska z extrudovaného polystyrénu s hladkým povrchom, s hranami ukončenými v tvare »L«. Tvar hrán »L« zabraňuje tepelným stratám na dotykoch dosiek.

Aplikácie:

Tepelná izolácia poskytuje dokonalú ochranu vo vlhkom prostredí a pri vyššom mechanickom zaťažení.

  • Tepelná ochrana parkovísk na obrátených plochých strechách
  • Tepelná ochrana klasických plochých striech
  • Tepelná ochrana zaťažených zelených striech
  • Tepelná ochrana podláh s vysokým zaťažením
  • Tepelná ochrana zaťažených plochých striech