FIBRANxps ETICS BT-I

FIBRANxps MAESTRO
FIBRANxps MAESTRO
23/05/2019
FIBRANxps ETICS GF-I
FIBRANxps ETICS GF-I
23/05/2019
FIBRANxps ETICS GF-I
FIBRANxps ETICS GF-I
23/05/2019
FIBRANxps MAESTRO
FIBRANxps MAESTRO
23/05/2019

FIBRANxps ETICS BT-I

FIBRANxps ETICS BT-I je tepelno izolačná doska z extrudovaného polystyrénu so zdrsneným povrchom a drážkami pre lepšiu aplikáciu malty či lepidla.

Aplikácie:

Tepelná izolácia poskytuje dokonalú ochranu vo vlhkom prostredí a pri vyššom mechanickom zaťažení.

  • Tepelná ochrana exteriérových stien
  • Tepelná izolácia soklov, ako základová vrstva pre lepenie umelého a prírodného kameňa, keramiky atď.
  • Súčasť bednenia betónových konštrukcií (horizontálne a vertikálne anti-seizmické pásma, stĺpy, súčasti mostných konštrukcií, základy,…)
  • Tepelná izolácia vo fasádnych sendvičových prefabrikátoch