FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps FORM
FIBRANxps FORM
23/05/2019
FIBRANxps FABRIC
FIBRANxps FABRIC
23/05/2019
FIBRANxps FABRIC
FIBRANxps FABRIC
23/05/2019
FIBRANxps FORM
FIBRANxps FORM
23/05/2019

FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps INCLINE sú tepelno izolačné spádové kliny so sklonom 1,67% / 2,00% vyrobené z extrudovaného polystyrénu. Dosky majú rovnú hranu.

Aplikácie:

Spádove tepelnoizolačné dosky FIBRANxps INCLINE sa používajú pre sklon na plochých strechách a efektívne odvádzanie vody.

Ľahké dosky:

  • poskytujú požadovaný spád povrchu pre spoľahlivý odvod vody
  • redukujú zaťaženie strechy
  • redukujú výšku použitých vrstiev
  • zlepšujú tepelnú účinnosť plochých striech tak ako aj: obrátených plochých striech, terás, balkónov a lodžií