Fasáda

Fasáda, ako označujeme obvodovú stenu budovy, je na prvý pohľad viditeľná časť domu.

Aj keď sa môže zdať, že fasády plnia hlavne estetickú funkciu, je k návrhu a realizácii kvalitnej a odolnej fasády potrebné veľa odborných znalostí a zručností. Fasády obsahujú mnoho prvkov ako sú sokle, ostenia a dverové zárubne, lodžie a balkóny alebo náväznosti fasády na ploché alebo šikmé strechy. Každý takýto prvok musí byť navrhnutý a realizovaný podľa istých pravidiel. Pre správne a funkčné riešenie fasády je dôležitý vhodný výber tepelnoizolačných materiálov.

MOŽNOSTI RIEŠENIA FASÁDY