Fasáda z obkladových panelov

Obkladové panely, ktoré tvoria finálnu pohľadovú vrstvu fasády, sú lepené alebo inak pripevnené na vrstvu tepelnej izolácie.

Fasády z obkladových panelov sú súčasťou systémového riešenia ETICS (External Insulation Composite System). Aj keď sú skladby obkladových a omietnutých fasád podobné, z dôvodu vyššej hmotnosti obkladových panelov musia byť adhezívne vrstvy, armovanie a kotvenie odborne navrhnuté podľa typu a zaťaženia obkladového materiálu. Fasády z obkladových panelov sú veľmi zaujímavé, vyžadujú však dokonalé vyhotovenie. Podľa našich skúseností je dobrá znalosť materiálov rozhodujúca pre trvanlivosť fasády.

Na výber je veľa druhov obkladových panelov z rôznych materiálov. Jedným z obľúbených materiálov pre svoje estetické kvality je prírodný kameň. Nanajvýš dôležité je tu zvoliť správne ukotvenie a vykonať kladenie s dostatočnými dilatačnými škárami. Fasády z obkladových panelov bez dilatácie sú limitované výškou a plochou povrchu v závislosti od typu a hrúbky obkladového materiálu. Použitá tepelná izolácia by mala mať zodpovedajúcu pevnosť a vysokú priľnavosť, tak ako tomu je u tepelnoizolačných dosiek FIBRANxps ETICS BT-I.

Zloženie fasády z obkladových panelov

  • prírodný kameň
  • lepidlo na vonkajšie použitie
  • FIBRANxps ETICS BT-I
  • lepidlo na vonkajšie použitie
  • obvodová stena
  • vnútorná omietka