Steny pod úrovňou terénu

Steny pod úrovňou terénu, ktoré sú v kontakte so zemou, musia byť tepelne izolované už len preto, aby tepelnoizolačná vrstva ochránila hydroizoláciu pred mechanickým poškodením.

V budovách sa suterénom musia byť steny pod úrovňou terénu trvalo chránené pred tepelnými stratami a prenikaním vody a vlhkosti do vnútorného priestoru. Či už je priestor v suteréne vykurovaný, nevykurovaný, alebo dokonca obytný, steny suterénu musia byť náležite chránené.

  • Pre tepelnú izoláciu nadzemných častí stien suterénu sa používa tepelná izolácia so štruktúrovaným mriežkovaným povrchom - napríklad FIBRANxps ETICS GF,

  • Steny pod úrovňou terénu, ktoré sú v kontakte so zemou, sú zabezpečené hydroizolačnou vrstvou, ktorá je chránená tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu (XPS) s nízkou absorpciou vody a odolnou voči mechanickému poškodeniu - napr. FIBRANxps 300-L. 

Zloženie steny pod úrovňou terénu

  • zemina
  • drenážna tkanina alebo nopová fólia
  • FIBRANxps 300-L
  • hydroizolácia
  • obvodová stena
  • vnútorná omietka