NEPOCHÔDZNA PLOCHÁ STRECHA

Musí byť odolná a ľahko udržiavateľná. Musí umožniť prístup k technickým zariadeniam umiestneným na streche (vzduchotechnické jednotky, zdroje chladu atď.) Tak, aby pri údržbe a servise zariadení nebola poškodená hydroizolačná vrstva.

Obvykle sú nepochôdzne ploché strechy pokryté vrstvou štrku, ktorá chráni spodné vrstvy konštrukcie strechy pred slnečným žiarením a zabraňuje tak extrémnym teplotným výkyvom. Ak je taká strecha tepelne izolovaná pevnými doskami z extrudovaného polystyrénu s uzavretými bunkami, môžu pracovníci údržby voľne vstupovať na akékoľvek miesto na povrchu strechy, bez toho aby hrozilo nebezpečenstvo poškodenia hydroizolačných alebo tepelne izolačných vrstiev.
Tip: Životnosť štrkovej plochej strechy môžeme predĺžiť, ak budeme chrániť aj zvislú časť hydroizolácie pred účinkami UV žiarenia a pred teplotnými výkyvmi tým, že ju zakryjeme vrstvou tepelnej izolácie.

Systémy

Systém OPTIMO

Strechy OPTIMO sú optimálne vrstvené ploché strechy, u ktorých je požadovaného sklonu dosiahnuté pomocou spádovaných tepelnoizolačných dosiek FIBRANxps namiesto spádovaného betónu.

Systém bol navrhnutý s cieľom znížiť zaťaženie plochej strechy. Pre dosiahnutie požadovaného spádu sú použité špeciálne šikmé tepelnoizolačné dosky FIBRANxps INLINE. Tepelne izolovaná spádovaná vrstva naviac zlepšuje celkový tepelný odpor strechy.

Systém CLASSIC

Konvenčné plochá strecha, kde je požadovaného sklonu dosiahnuté pomocou spádovanej betónovej plochy.

Výhodou systému konvenčne plochej strechy je to, že hydroizolačné asfaltové pásy môžu byť tepelne natavené priamo na betónovú spádovanú vrstvu. Jeho nevýhodou je však veľká hmotnosť spádovanej vrstvy a tiež jej väčšia hrúbka. Spádovaná betónová plocha musí byť pri odtoku hrubá spravidla najmenej 5 cm. V modernejšom systéme OPTIMO sa namiesto ťažkého betónu používajú ľahké spádované tepelnoizolačné dosky.

Systém PLUS

Existujúca plochá strecha môže byť zrenovovaná použitím modernejšieho systému PLUS. Na strechu sa pridá nová tepelnoizolačná vrstva. Ak je to potrebné, položí sa tiež nová hydroizolačná vrstva, prípadne sa upraví spád strechy.

Existujúca plochá strecha s nedostatočnou tepelnou izoláciou môže byť energeticky účinnejšia vďaka ďalšej vrstve tepelnej izolácie. Po odstránení hornej vrstvy strechy sa na hydroizoláciu položia tepelnoizolačné dosky FIBRANxps 300-L vhodnej hrúbky a doplní sa dvojúrovňové odvodnenie strechy. Finálnu vrstvu zvolíme podľa využitia strechy. Je dôležité, aby pôvodná hydroizolačná vrstva bola neporušená