Pochôdzna plochá STRECHA

S pochôdzne plochou strechou získavate ďalší vonkajší priestor, ktorý možno využiť ako strešnú záhradu, terasu alebo športové ihrisko.

Budovy s ďalšou úžitkovou plochou na streche, najmä v husto obývaných mestských oblastiach, rýchlo získavajú na atraktivite a hodnote. Podľa našich skúseností je dôležité zamerať sa pri návrhu a stavbe plochých striech na ochranu hydroizolačnej vrstvy, pretože u niektorých špeciálnych typov finálnych vrstiev je poškodenie hydroizolácie pravdepodobnejšie ako u iných. Našťastie je výber finálnej vrstvy pri obrátených plochých strechách neobmedzený, lebo je hydroizolácia chránená hrubou vrstvou tepelnej izolácie. Akákoľvek finálna pochôdzna vrstva môže byť nahradená inou, čo umožňuje ľahko zmeniť spôsob využitia strechy.

Ak sa predpokladá vysoké zaťaženie strechy, mal by byť použitý tepelnoizolačný materiál s pevnosťou v tlaku 500 kPa, alebo dokonca 700 kPa a nosnosť konštrukcie by mala byť overená odborníkmi.

Systémy

Systém OPTIMO

Strechy OPTIMO sú optimálne vrstvené ploché strechy, u ktorých je požadovaného sklonu dosiahnuté pomocou spádovaných tepelnoizolačných dosiek FIBRANxps namiesto spádovaného betónu.

Systém bol navrhnutý s cieľom znížiť zaťaženie plochej strechy. Pre dosiahnutie požadovaného spádu sú použité špeciálne šikmé tepelnoizolačné doskyFIBRANxps INCLINE - Tepelne izolovaná spádovaná vrstva naviac zlepšuje celkový tepelný odpor strechy.

Systém CLASSIC

Konvenčné plochá strecha, kde je požadovaného sklonu dosiahnuté pomocou spádovanej betónovej plochy.

Výhodou systému konvenčne plochej strechy je to, že hydroizolačné asfaltové pásy môžu byť tepelne natavené priamo na betónovú spádovanú vrstvu. Jeho nevýhodou je však veľká hmotnosť spádovanej vrstvy a tiež jej väčšia hrúbka. Spádovaná betónová plocha musí byť pri odtoku hrubá spravidla najmenej 5 cm. V modernejšom systéme OPTIMO sa namiesto ťažkého betónu používajú ľahké spádované tepelnoizolačné dosky..

Systém PLUS

Existujúca plochá strecha môže byť zrenovovaná použitím modernejšieho systému PLUS. Na strechu sa pridá nová tepelnoizolačná vrstva. Ak je to potrebné, položí sa tiež nová hydroizolačná vrstva, prípadne sa upraví spád strechy.

Existujúca plochá strecha s nedostatočnou tepelnou izoláciou môže byť energeticky účinnejšia vďaka ďalšej vrstve tepelnej izolácie. Po odstránení hornej vrstvy strechy sa na hydroizoláciu položia tepelnoizolačné dosky FIBRANxps 300-L vhodnej hrúbky a doplní sa dvojúrovňové odvodnenie strechy. Finálnu vrstvu zvolíme podľa využitia strechy. Je dôležité, aby pôvodná hydroizolačná vrstva bola neporušená.