POJAZDNÁ PLOCHÁ STRECHA

Využite strechu ako parkovaciu plochu! Efektívny spôsob využitia plochej strechy.

Parkovacie státie na streche alebo inak využívaná plochá strecha sú v dnešnej architektúre úplne bežné. Niekedy ani nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, že je parkovisko súčasťou plochej strechy. Dobrá súčasná architektúra je schopná efektívne integrovať úžitkovú plochu do konštrukcie budovy, v tomto prípade do strechy.

Tepelná izolácia na pojazdných strechách znižuje tepelné straty vo vykurovaných priestoroch pod strechou, ale tiež chráni hydroizolačnú vrstvu pred mechanickým poškodením. Aj relatívne tenká vrstva tepelnej izolácie zabráni kondenzácii vody na strope nevykurovaných priestorov pod strechou a zároveň mechanicky ochráni hydroizoláciu.

Na predpokladanom zaťažení strechy závisí výber typu tepelnej izolácie. Podľa veľkosti zaťaženia a podľa typu finálnej vrstvy, ktorá výrazne ovplyvňuje rozloženie zaťaženia, by mala byť použitá tepelná izolácia s veľmi vysokou (500 kPa) alebo extrémne vysokou (700 kPa) pevnosťou v tlaku.

Systémy

Systém OPTIMO

Strechy OPTIMO sú optimálne vrstvené ploché strechy, u ktorých je požadovaného sklonu dosiahnuté pomocou spádovaných tepelnoizolačných dosiek FIBRANxps namiesto spádovaného betónu.

Systém bol navrhnutý s cieľom znížiť zaťaženie plochej strechy. Pre dosiahnutie požadovaného spádu sú použité špeciálne šikmé tepelnoizolačné dosky FIBRANxps INCLINE. Tepelne izolovaná spádovaná vrstva naviac zlepšuje celkový tepelný odpor strechy..

Systém CLASSIC

Konvenčné plochá strecha, kde je požadovaného sklonu dosiahnuté pomocou spádovanej betónovej plochy.

Výhodou systému konvenčne plochej strechy je to, že hydroizolačné asfaltové pásy môžu byť tepelne natavené priamo na betónovú spádovanú vrstvu. Jeho nevýhodou je však veľká hmotnosť spádovanej vrstvy a tiež jej väčšia hrúbka. Spádovaná betónová plocha musí byť pri odtoku hrubá spravidla najmenej 5 cm. V modernejšom systéme OPTIMO sa namiesto ťažkého betónu používajú ľahké spádované tepelnoizolačné dosky..