Systém CLASSIC

Pojazdná plochá STRECHA

Parkovacie státie na streche alebo inak využívaná plochá strecha sú v dnešnej architektúre úplne bežné. Niekedy ani nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, že je parkovisko súčasťou plochej strechy. Dobrá súčasná architektúra je schopná efektívne integrovať úžitkovú plochu do konštrukcie budovy, v tomto prípade do strechy.

Tepelná izolácia na pojazdných strechách znižuje tepelné straty vo vykurovaných priestoroch pod strechou, ale tiež chráni hydroizolačnú vrstvu pred mechanickým poškodením. Aj relatívne tenká vrstva tepelnej izolácie zabráni kondenzácii vody na strope nevykurovaných priestorov pod strechou a zároveň mechanicky ochráni hydroizoláciu.

Na predpokladanom zaťažení strechy závisí výber typu tepelnej izolácie. Podľa veľkosti zaťaženia a podľa typu finálnej vrstvy, ktorá výrazne ovplyvňuje rozloženie zaťaženia, by mala byť použitá tepelná izolácia s veľmi vysokou (500 kPa) alebo extrémne vysokou (700 kPa) pevnosťou v tlaku.

Zloženie pojazdnej plochej strechy

CLASSIC