ZELENÁ PLOCHÁ STRECHA

Zelená oáza v mestskom prostredí. Zvyšuje komfort bývania, má pozitívny vplyv na mikroklímu aj na teplotnú stabilitu strechy.

Zelená strecha môže byť vysadená rastlinami rôznych druhov a vzrastu. Vytvorenie zelenej plochej strechy je dnes odrazom moderného spôsobu myslenia a približuje nás k trvalo udržateľnému rozvoju. Tiež nám prináša kontakt s prírodou v mestskom prostredí.

Zelená strecha, mimo svoju estetickú funkciu, chráni budovu pred nežiaducimi účinkami kolísania teplôt. Zároveň môžeme strechu využiť ako miesto pre relaxáciu, pre vytvorenie kvetinových záhonov alebo dokonca pre pestovanie zeleniny.

Odporúčaný a všeobecne prijatý postup pri návrhu, realizácii a údržbe zelených plochých striech je podrobne popísaný v nemeckom dokumente FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.). Na základe tejto normy rozlišujeme niekoľko typov zelených striech.

TYPY ZELENÝCH STRIECH

"Rozlišujeme tri rôzne typy zelených striech, v závislosti od spôsobu využitia strechy, konštrukčných faktorov a technológii použitých pri stavbe strechy. Na type strechy závisí druh použitých rastlín aj výsledný vzhľad strechy. Sú to:

  • Intenzívne zelené strechy
  • Polointenzívne zelené strechy
  • Extenzívne zelené strechy

Každý z týchto typov zahŕňa rôzne formy kultivácie strechy, ktoré sú úzko späté s miestnymi špecifickými podmienkami. Na základe znalosti pestovanie a využitia rastlín môžeme stanoviť určité kritériá, podľa ktorých rozlišujeme tieto tri typy terénnych úprav. "(Zdroj: FLL)

Systémy

Systém OPTIMO

Strechy OPTIMO sú optimálne vrstvené ploché strechy, u ktorých je požadovaného sklonu dosiahnuté pomocou spádovaných tepelnoizolačných dosiek FIBRANxps namiesto spádovaného betónu.

Systém bol navrhnutý s cieľom znížiť zaťaženie plochej strechy. Pre dosiahnutie požadovaného spádu sú použité špeciálne šikmé tepelnoizolačné dosky FIBRANxps INCLINE.Tepelne izolovaná spádovaná vrstva naviac zlepšuje celkový tepelný odpor strechy..

Systém CLASSIC

Konvenčné plochá strecha, kde je požadovaného sklonu dosiahnuté pomocou spádovanej betónovej plochy.

Výhodou systému konvenčne plochej strechy je to, že hydroizolačné asfaltové pásy môžu byť tepelne natavené priamo na betónovú spádovanú vrstvu. Jeho nevýhodou je však veľká hmotnosť spádovanej vrstvy a tiež jej väčšia hrúbka. Spádovaná betónová plocha musí byť pri odtoku hrubá spravidla najmenej 5 cm. V modernejšom systéme OPTIMO sa namiesto ťažkého betónu používajú ľahké spádované tepelnoizolačné dosky.

Systém PLUS

Existujúca plochá strecha môže byť zrenovovaná použitím modernejšieho systému PLUS. Na strechu sa pridá nová tepelnoizolačná vrstva. Ak je to potrebné, položí sa tiež nová hydroizolačná vrstva, prípadne sa upraví spád strechy.

Existujúca plochá strecha s nedostatočnou tepelnou izoláciou môže byť energeticky účinnejšia vďaka ďalšej vrstve tepelnej izolácie. Po odstránení hornej vrstvy strechy sa na hydroizoláciu položia tepelnoizolačné dosky FIBRANxps 300-L vhodnej hrúbky a doplní sa dvojúrovňové odvodnenie strechy. Finálnu vrstvu zvolíme podľa využitia strechy. Je dôležité, aby pôvodná hydroizolačná vrstva bola neporušená.