PODLAHY A STROPY

Podlahami nazývame všetky pochôdzne povrchy v budove, všetky povrchy nad nami označujeme ako stropy

Pri návrhu tepelnej izolácie podláh a stropov je dôležité zvážiť jej umiestnenie a účel použitia.

Je nutné vziať do úvahy šírenie hluku konštrukciou podlahy alebo stropu a určiť studenú a vykurovanú stranu konštrukcie. Na týchto okolnostiach závisí vhodná skladba a poradie vrstiev pre zabezpečenie optimálnej priepustnosti vodných pár. To sa týka predovšetkým vykurovaných priestorov, ktoré susedia buď s nevykurovanými priestormi alebo s vonkajším prostredím, ale aj chladených miestností (chladené sklady), kde je trvalo udržiavaná nízka teplota.

RIEŠENIE PRE PODLAHY A STROPY