Medzipodlažná konštrukcia

Vodorovná stavebná konštrukcia, ktorá oddeľuje dve vykurované podlažia.

Medzipodlažné konštrukcie musia byť akusticky izolované proti šíreniu hluku. Vo viacpodlažných bytových domoch sa odporúča navyše inštalovať tepelnú izoláciu, aby nedochádzalo k tepelnému toku medzi bytovými jednotkami v prípade, keď je napríklad jeden z bytov iba temperovaný. Táto tepelnoizolačná vrstva môže slúžiť aj ako montážna vrstva pre podlahové vykurovanie.

 

Zloženie medzipodlažnej konštrukcie

  • finálna vrstva (napr. parkety)
  • cementová stierka
  • protihluková izolácia - penová polyetylénová fólia
  • FIBRANxps 300-L
  • železobetónová doska
  • omietka