Masívna strecha

Masívne strechy sú zvyčajne skonštruované ako betónové dosky alebo tehlové výplne ukladané do nosných konštrukcií. Ďalšou možnosťou je použitie vrstvených drevených dosiek.

Napr. v Slovinsku sú pre pobrežné oblasti typické šikmé strechy z betónových dosiek. V závislosti na vztlakovej sile vetra sa tepelná izolácia buď na betónovú dosku prilepí, alebo sa do betónovej dosky ukotví. Aby sa v lete znížilo prehrievanie, mali by byť šikmé strechy vždy vetrané.

Zloženie masívnej strechy