ŠPECIÁLNE KONŠTRUKCIE

Konštrukcie, ktoré neboli zahrnuté v systémových riešeniach v predchádzajúcich kapitolách, ale napriek tomu sa s nimi často stretávame, vyžadujú špeciálne riešenia.

Zvyčajne sa jedná o špecifické priestory, v ktorých je potrebné udržiavanie konštantnej teploty s minimálnou spotrebou energie. Typickým príkladom špeciálnych konštrukcií sú budovy chladiarní a bazény.

ŠPECIÁLNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA