Tepelná izolácia na vnútornej strane steny

Ak nie je možné tepelnú izoláciu aplikovať z vonkajšej studenej strany obvodovej steny, tepelne izolujeme vnútornú teplú stranu.

Budovy sú spravidla tepelne izolované z vonkajšej strany. V niektorých prípadoch to však nie je možné: 

  • Keď musí byť vo vnútornom priestore trvalo udržiavaná špecifická teplota (chladiarne, bazény a pod).
  • Ak je obytný priestor využívaný iba občas a krátko, takže sa nevyužije akumulácia tepla v stenách.
  • Ak by mali byť izolované len jednotlivé špecifické priestory.
  • U starších stavieb nie je možné inštalovať tepelnú izoláciu z vonkajšej strany z estetických dôvodov, alebo aj z dôvodov pamiatkovej starostlivosti. 

Zloženie steny s vnútornou izoláciou

  • vonkajšia omietka
  • obvodová stena
  • FIBRANxps ETICS GF
  • vnútorná omietka vystužená armovacou sieťovinou