ZÁKLADOVÝ VANKÚŠ SEISMIC

Základový vankúš určený pre seizmicky aktívne regióny s konštrukčným zrýchlením povrchu nad 0,1g.

Podkladový vankúš SEISMIC je zložený zo železobetónovej základovej dosky, tepelnej izolácie a hydroizolácie. Všetky jeho vrstvy sú trvalo spojené do jedného celku.

Moderné energeticky úsporné budovy sú konštruované bez tepelných mostov. Celá budova je chránená súvislou a odolnou tepelnoizolačnou obálkou. Dôležitou súčasťou tepelnej obálky je základový vankúš SEISMIC, ktorý bráni nekontrolovanému pohybu jednotlivých vrstiev vankúša, zabráni zosadaniu stavby pri silných otrasoch počas zemetrasenia a chráni potrubie prechádzajúce cez základový vankúš proti poškodeniu.

Základový vankúš SEISMIC je špeciálne navrhnutý s drážkami na hornej strane tepelnoizolačných dosiek SEISMIC.

Pre takto náročné aplikácie musí byť tepelná izolácia testovaná a schválená pre použitie pri trvalom zaťažení - napríklad európskym technickým posudkom ETA.

Systémy

Dvojvrstvový základový vankúš SEISMIC

Pokiaľ je tepelná izolácia v základovom vankúši položená v dvoch vrstvách odporúčame v oblastiach so seizmickým zrýchlením zemského povrchu nad 0,1 g inštalovať obojstranne samolepiacu hydroizoláciu medzi obe vrstvy tepelnej izolácie.

Jednovrstvový podkladový vankúš SEISMIC

V jednovrstvovom riešení podkladového vankúša sa používajú tepelnoizolačné dosky SEISMIC s drážkovaným povrchom. Hydroizolačná vrstva je inštalovaná na betónovej základovej doske, pretože pri inštalácii na hrubý vyrovnávací betón môže v oblastiach náchylných k zemetraseniu viesť k poškodeniu hydroizolácie.