Jednovrstvový podkladový vankúš SEISMIC

Základový vankúš určený pre seizmicky aktívne regióny s návrhovým zrýchlením povrchu nad 0,1 g.

Základový vankúš SEISMIC môže byť inštalovaný s jednou alebo dvoma vrstvami tepelnej izolácie. V prípade jednovrstvovej tepelnej izolácie sa používajú dosky s drážkovaným povrchom na hornej strane, aby bola zaistená dokonalá priľnavosť k železobetónovej základovej doske. Tak nedochádza k nekontrolovanému vzájomnému pohybu jednotlivých vrstiev základového vankúša počas silnejších otrasov pri zemetrasení.

Hydroizolácia sa inštaluje na základovú dosku, aby bola chránená pred poškodením. Ak by bola hydroizolácia nainštalovaná na relatívne drsný vyrovnávací betón, mohlo by dôjsť v dôsledku seizmických otrasov k jej poškodeniu.

Poznámka: Aby bola zaistená dokonalá priľnavosť tepelnej izolácie FIBRANxps SEISMIC k betónu základovej dosky, je povrch izolačných dosiek opatrený na hornej strane drážkami.

Zostava podkladového vankúša SEISMIC

Jednovrstvová tepelná izolácia

  • finálna vrstva (napr. obklady)
  • cementová stierka
  • FIBRANxps 300-L – vrstva pre inštaláciu potrubia
  • hydroizolácia
  • železobetónová základová doska
  • FIBRANxps SEISMIC 400-L (500-L700-L)
  • vyrovnávací betón
  • vyrovnávacia vrstva piesku
  • štrk
  • zhutnená pôda