O nás

Vizitka

Názov spoločnosti: FIBRAN s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
Adresa výrobného závodu: Průmyslová zóna Joseph, 435 01 Havraň
ID: 07020643
DIC: CZ07020643

Bankové údaje:

Raiffeisenbank a.s.
Pre platby v CZK:
CZK účet: 3332221145/5500
IBAN: CZ9155000000003332221145

Pre platby v EUR:
IBAN: CZ6955000000003332221153
SWIFT: RZBCCZPP

Skupina FIBRAN

Skupina FIBRAN, jeden z najdôležitejších európskych výrobcov tepelnej izolácie, združuje rad závodov a spoločností po celej Európe. Jej počiatky siahajú do roku 1974, kedy v Terpni, blízko gréckej Solúna, pán Dimitris Anastasiadis založil spoločnosť FIBRAN S.A. Zakladateľ spoločnosti bol vášnivým zástancom hodnôt rodinného podniku s orientáciou na budúcnosť. Tento duch spoločnosti sa v skupine FIBRAN odráža dodnes.

Skupina FIBRAN vyrába tri značky - FIBRANxps, FIBRANgeo a FIBRANgyps. Produkty tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu sa pod značkou FIBRANxps vyrábajú v štyroch závodoch - v Grécku, Slovinsku, Portugalsku, Bulharsku - a čoskoro aj v Českej republike. Produkty tepelnej izolácie z minerálnej vlny sa pod značkou FIBRANgeo vyrábajú v Grécku, zatiaľ čo sadrokartónové dosky pod značkou FIBRANgyps sa vyrábajú v závode v Taliansku.

Produkty skupiny FIBRAN možno zakúpiť prostredníctvom dcérskych spoločností alebo prostredníctvom siete autorizovaných pobočiek a zástupcov v 70 krajinách po celom svete.

Dlhoročné skúsenosti v mnohých krajinách s rôznymi potrebami a rôznymi klimatickými podmienkami nás viedli k použitiu vápencových materiálov a vytvorenie radu trvalo udržateľných riešení pre odolný tepelný obal budov.

FIBRAN s.r.o.

FIBRAN s.r.o. je česká spoločnosť, ktorá vznikla ako súčasť skupiny FIBRAN v roku 2018. V rokoch 2021 až 2022 bol v priemyselnej zóne Joseph u Havraně vybudovaný jeden z najmodernejších závodov na výrobu extrudovaného polystyrénu FIBRANxps. Pevne veríme, že tento nový závod pomôže v našom poslaní dosahovať dobré výsledky, vyrábať vysokokvalitné výrobky a prispievať globálne aj lokálne k celkovému udržateľnému rozvoju.

Ako súčasť skupiny FIBRAN je spoločnosť FIBRAN s.r.o. vďaka svojmu členstvu v skupine pripravená poskytovať svoje výrobky rovnakej kvality s pomocou a pomocou svojich starších súrodencov. Svojou výrobnou kapacitou na modernej linke pomôže spoločnosť FIBRAN s.r.o. uspokojiť dopyt po extrudovanom polystyréne a posilniť tak pozíciu skupiny FIBRAN na európskom trhu.

FIBRAN d.o.o.

Slovinská spoločnosť FIBRAN d.o.o. bola založená ako súčasť skupiny FIBRAN v roku 2004 a jej vlastný výrobný závod začal svoju prevádzku v roku 2006. Po 13 rokoch neúnavného úsilia a tvrdej práce sme hrdí na to, že patríme medzi najväčších európskych výrobcov tepelnoizolačných produktov najvyššej kvality vyrábaných z extrudovaného polystyrénu a predávaných pod značkou FIBRANxps.

Závod spoločnosti FIBRAN d.o.o. s dvoma výrobnými linkami sa nachádza v Sodražici. Tam náš tím denne vynakladá nemalé úsilie vo vývoji nových materiálov a v kontrole kvality vyrábaných produktov. V súlade s európskymi normami dohliadame na kvalitu produktov vo vlastných laboratóriách aj v nezávislých certifikovaných skúšobných ústavoch, ako sú organizácie FIW v Mníchove (Nemecko), ZAG v Ľubľane (Slovinsko) a IGH v Záhrebe (Chorvátsko).

Poslanie spoločnosti

Naším poslaním je dobre pracovať, vyrábať vysoko kvalitné výrobky a globálne aj lokálne prispievať svojím dielom k celkovému udržateľnému rozvoju.

 

O krok napred

Jednotliví členovia tímu Fibran konajú ako zjednotený celok, a tak nie sme len nasledovníci, ale hrdí ovplyvňovatelia a tvorcovia nových trendov v stavebníctve, ktorí navrhujú nové systémové riešenia pre ochranné obaly budov.

Všetci členovia skupiny Fibran tvoria jeden tím. Je pre nás veľmi dôležité, že nielen spoločne sledujeme trendy v stavebníctve, ale tiež ich spoločne vytvárame a neustále premýšľame o nových integrovaných riešeniach pre ochranný tepelný obal budovy. Celý tím FIBRAN tu hrá veľmi dôležitú úlohu.