PLOCHÁ STRECHA

Hoci tomu názov napovedá, nie je žiadna plochá strecha úplne vodorovná. Minimálny spád a ďalšie konštrukčné detaily si vyžadujú zvýšenú pozornosť tak pri návrhu ako pri realizácii.

Základným účelom strechy je poskytnúť ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Mimo to musí ale strecha tiež zabrániť tepelným stratám vykurovaných priestorov v zimnom období a brániť nechcenému prehriatiu v lete.

Pre efektivitu plochých striech a pre optimálny životný komfort v miestnostiach pod strechou vyvinuli odborníci rad systémových riešení. Ako optimálne riešenie sa ukázala takzvaná obrátená plochá strecha. Jej vysoká odolnosť, možnosť najrôznejších povrchových úprav a dlhá životnosť je pre investora po všetkých stránkach výhodná.

POVRCH STRECHY (FINÁLNA STREŠNÁ VRSTVA)

Rôzne finálne vrstvy a povrchové úpravy umožňujú využívať strechu na mnohé rôzne účely. Od strešnej záhrady alebo odpočinkovej terasy cez detské a športové ihrisko až po parkovisko alebo heliport. Kľúčový prvok obrátenej plochej strechy, hydroizolačná vrstva, je vždy umiestnená pod vrstvou tepelnej izolácie a tým je chránená bez ohľadu na finálny povrch strechy. Pokiaľ má strecha niesť ťažké zaťaženie,  je samozrejme nutné navrhnúť tepelnú izoláciu so zodpovedajúcou pevnosťou v tlaku a dbať na dostatočnú nosnosť celej konštrukcie.