Pásové a bodové základy

Pásové alebo bodové základy boli až donedávna najčastejším spôsobom zakladania obytných ale aj iných stavieb.

Pásové a bodové základy prenášajú zaťaženie celej budovy cez steny alebo stĺpy na mierne rozšírenú pätu základu a ďalej do zhutneného podložia. Prierez päty základu pásu má obvykle obdĺžnikový tvar. Vzhľadom k vysokému napätiu pod pätou základu, ktoré je spôsobené relatívne malou plochou prenášajúce zaťaženie celej budovy, nie je pod základmi nikdy inštalovaná tepelná izolácia. Aj keď sú základy ochránené tepelnou izoláciou vždy z boku, napriek tomu je tepelná obálka na spodnej strane základu prerušená a vzniká tu tepelný most. Preto je pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie, ktoré vyžadujú spojitú tepelnú obálku, najvhodnejším spôsobom založenia stavby základová doska, ktorú možno tepelne izolovať zospodu.

Zloženie podlahovej dosky pre pásové základy

  • finálna vrstva (napr. dlažba)

  • cementová stierka

  • protihluková izolácia - penová polyetylénová fólia

  • FIBRANxps 300-L
  • hydroizolácia

  • vyrovnávací betón

  • vyrovnávací štrk

  • štrk

  • zhutnená pôda