FIBRANgeo

FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 300-I
23/05/2019
FIBRANgyps-SMART
FIBRANgyps
26/08/2019
FIBRANgyps-SMART
FIBRANgyps
26/08/2019
FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 300-I
23/05/2019

FIBRANgeo

Výrobky z minerálnej vlny pre tepelnú a zvukovú izoláciu a protipožiarnu ochranu v stavebníctve.

 

Minerálna vlna FIBRANgeo je prírodný 100% recyklovateľný vláknitý materiál. Je vyrábaný v Grécku z nerastov, ako je čadič, vápenec, dolomit alebo bauxit, ktoré sú staré viac ako 200 miliónov rokov.

Pri výrobe sa používa tavenie hornín v elektrickej peci, čo na rozdiel od obvyklého spôsobu výroby vo vysokej peci umožňuje výrobu homogénnych minerálnych vlákien s vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Okrem toho táto inovatívna metóda výroby zaisťuje, že úroveň emisií skleníkových plynov je výrazne nižšia ako pri použití vysokej pece.

FIBRANgeo – tepelná izolácia po celý rok

Minerálna vlna FIBRANgeo vďaka svojej vláknitej štruktúre zabraňuje mikroprúdenie vzduchu vo vnútri materiálu izolácie a významne tým znižuje tok tepla medzi teplou a studenou stranou izolácie. Veľmi nízky koeficient tepelnej vodivosti materiálu, a teda vysoký tepelný odpor zaisťujú vynikajúcu tepelnú izoláciu, a ešte vyšší komfort v pobytovom priestore v zime aj v lete.

Vlastnosti materiálu zostávajú po celú dobu jeho životnosti nemenné, čo významne prispieva k zníženiu spotreby energie v budovách.

Izolačné vlastnosti výrobkov z minerálnej vlny FIBRANgeo sa nemenia ani pri vysokých teplotách, čo sa dá využiť v niektorých konkrétnych aplikáciách.

FIBRANgeo – hluková izolácia - ochrana proti šíreniu hluku

Minerálna vlna FIBRANgeo pohlcuje okolitý hluk a svojimi fyzikálno technickými vlastnosťami spĺňa požiadavky predpisov pre zvukovú izoláciu budov. Výrobky z minerálnej vlny FIBRANgeo sa vyznačujú vysokými hodnotami absorpcie zvuku a optimálne charakteristikou odporu prúdenia vzduchu. Tieto vlastnosti zaisťujú zvýšený útlm hluku stavebných prvkov a zlepšujú akustiku v miestnosti.

Minerálna vlna FIBRANgeo sa vyrába s povrchovou úpravou pre konkrétne akustické aplikácie. Tento materiál je tuhý, veľmi odolný a má veľmi malú dynamickú tuhosť. To robí z minerálnej vlny FIBRANgeo ideálnu voľbu pre zníženie prenosu krokového hluku napríklad v plávajúcich podlahách alebo v iných aplikáciách.

FIBRANgeo – požiarna ochrana

Produkty z minerálnej vlny FIBRANgeo sú vyrobené z nehorľavých materiálov, ktoré si zachovávajú svoje vlastnosti aj pri vysokých teplotách až do 700 ° C. Ich použitie v stavebníctve, priemysle a stavbe lodí významne prispieva k požiarnej odolnosti stavebných prvkov a poskytuje požiarnu odolnosť až 120 minút.

Výrobky z minerálnej vaty FIBRANgeo predstavujú kľúčové časti požiarne odolných stien, podláh, striech, prefabrikovaných panelov, dverí a iných pasívnych protipožiarnych systémov.