ETICS - omietnuté FASÁDY

Systém zloženej fasády s vonkajšou tepelnou izoláciou sa nazýva ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

Fasády ETICS sú úplne bežné a známe ako omietnuté fasády. Voľba typu tepelnej izolácie u omietnutých fasád závisí na miestnych podmienkach, na účele budovy a na jej výške.

Ak je fasáda vystavená náročnejším podmienkam, volíme kombináciu omietnutej fasády a pevnú tepelnú izoláciu ETICS GF s mriežkovaným povrchom. Táto fasáda môže byť použitá vo vlhkom prostredí, alebo môže byť vystavená mechanickému namáhaniu (napr. krupobitie). Preto je systém ETICS vhodný aj pre sokle alebo iné exponované časti fasády. V prípade, že je budova umiestnená v hlučnom prostredí, je vhodnejšie použiť tepelnú izoláciu z minerálnej vlny.

Zloženie fasády ETICS