Bazény

 

Bazény sú typickými príkladmi budov s požiadavkami na vyššiu teplotu a s vysokou vlhkosťou vzduchu.

V budovách plaveckých bazénov, kde je tepelná izolácia umiestnená na vnútornej strane stien, vzniká problém spôsobený vysokou relatívnou vlhkosťou vnútorného vzduchu. Ak tepelná izolácia vo veľkej miere absorbuje vzdušnú vlhkosť, stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Aby si svoje izolačné vlastnosti zachovala, musí byť taká izolácia chránená parozábranami. V praxi je to ale neľahká úloha. Naopak tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu so štruktúrou uzavretých buniek absorbuje len minimálne množstvo vlhkosti a zachováva si svoju izolačnú schopnosť aj pri dlhodobom vystavení vlhkosti.

Tepelnoizolačné dosky FIBRANxps ETICS sú z interiérovej strany omietnuté alebo sú ošetrené vhodnými nátermi. Pri všetkých konštrukciách, ktoré sú zateplené zvnútra, zvlášť potom u betónových stien, je nutné v čo najvyššej miere zabrániť šíreniu vlhkosti z interiéru konštrukciou steny. Pokiaľ je tepelná izolácia iba na vnútornej strane steny a vonkajšia strana steny, ktorá je v styku s vonkajším studeným vzduchom, je úplne bez izolácie, musí byť montážne lepidlo nanesené na celý povrch izolačnej dosky a doska musí byť prilepená k podkladu celým svojím povrchom.

Aby nedochádzalo k stratám tepla alebo chladu, sú bazény alebo vodné nádrže umiestnenej pod úrovňou terénu ošetrené tepelnou izoláciou FIBRANxps. Typ izolácie závisí od požiadaviek konkrétnej aplikácie a na predpokladanom zaťažení. Obvykle sú pre izoláciu stien dostatočné dosky s pevnosťou v tlaku 300 kPa. Potrebnú pevnosť v tlaku tepelnej izolácie pod základovou doskou musí určiť stavebný inžinier.