Šikmé strechy

Ich hlavnou úlohou je v zásade chrániť budovu pred atmosférickými vplyvmi.

Zo všetkých častí budovy predstavuje šikmá strecha najväčšiu plochu, ktorá je vystavená slnečnému žiareniu, vysokým teplotným výkyvom a tiež vyžaruje teplo do nočnej oblohy. Preto by sme mali venovať zvýšenú pozornosť návrhu vhodného typu aj hrúbky tepelnej izolácie a radenie vrstiev konštrukcie strechy. Podľa konštrukcie sa šikmé strechy delia na skeletové a masívne strechy.

RIEŠENIE PRE ŠIKMÉ STRECHY

Nižšie sú popísané systémové riešenia šikmých striech podľa konštrukčných typov - masívne strechy (napr. betónovej strešnej dosky) a skeletové strechy (napr. konštrukcia z drevených trámov).