Podlahová doska

Podlahová doska je betónová doska, ktorá je v kontakte so zeminou.

Je často zamieňaná so základovou doskou, ktorá nesie zaťaženie budovy. V prípade podlahovej dosky zaisťujú nosnú funkciu primárne pásové alebo bodové základy. V závislosti na plánovanom využití priestoru nad doskou môže ale byť aj podlahová doska nosným konštrukčným prvkom a môže ale nemusí byť tepelne izolovaná.

Podlahová doska je najčastejšie tvorená vyrovnávacou vrstvou podkladového betónu, na ktorej je položená hydroizolácia a ďalšie vrstvy v závislosti na plánovanom využití priestoru (napr. obytný priestor). Pri priemyselných podláhách napríklad vo výrobných halách alebo skladoch je vyrovnávací betón z dôvodu vysokého zaťaženia podlahy nahradený nosnou železobetónovou doskou. Toto vyhotovenie je v porovnaní s prvou variantou oveľa náročnejšie.

Napriek súčasnej požiadavke takmer nulovej spotreby energie v energeticky úsporných budovách budú podlahové dosky s vyrovnávacím betónom aj naďalej realizované pri viacpodlažných stavbách s nevykurovaným suterénom. Pre založenie budov bez suterénu je najvhodnejšie použiť základový vankúš.

Zloženie podlahovej dosky

  • finálna vrstva (napr. dlažba)
  • cementová stierka
  • PE Folie
  • protihluková izolácia - penová polyetylénová fólia
  • FIBRANxps 300-L
  • hydroizolácia
  • podkladový vyrovnávací betón
  • vyrovnávacia vrstva piesku
  • štrk
  • zhutnená pôda