Priemyselné podlahy

Podlahy v priemyselných a výrobných halách, skladoch alebo chladiarňach, ktoré sú namáhané vysokým zaťažením, a ktorým zjednodušene hovoríme priemyselné podlahy, sú konštruované ako podlahové dosky.

Aj keď priemyselné podlahy musia odolať vyšším zaťaženiam, nenesú zaťaženie samotnej budovy, pretože túto funkciu plnia pásové alebo bodové základy. Podľa účelu stavby a spôsobu využitia môže byť priemyselná podlaha tepelne izolovaná. V niektorých prípadoch to ale nie je nutné. Ak však chceme priemyselnú podlahu tepelne izolovať, musí tepelná izolácia odolať vysokým zaťaženiam. Zvyčajne je nutné použiť tepelnú izoláciu s pevnosťou v tlaku 500 kPa alebo 700 kPa.

Pri podlahových doskách je nutné dbať na dodržanie požadovanej kvality betónu, na kvalitné vykonanie dilatačných škár a na veľmi dobrú stavebnú pripravenosť podkladu pred samotným vyliatím betónovej dosky. Bez ohľadu na to, či doska je alebo nie je tepelne izolovaná, je potrebné brať do úvahy rozpínanie a zmršťovanie betónovej platne počas tvrdnutia betónu alebo vplyvom zmeny teploty. Podkladová plocha by mala byť úplne vyrovnaná a pokrytá dvojitou vrstvou PU alebo PVC fóliou tak, aby horná vrstva fólie mohla spoločne s betónovou doskou voľne kĺzať po spodnej vrstve. Tým sa zaistí voľnosť dosky pri zmršťovaní a zabráni sa nežiaducim povrchovým trhlinám.

Zloženie priemyselnej podlahy

  • železobetónová doska
  • PE fólie v dvoch vrstvách
  • FIBRANxps 500-L oder 700-L
  • hydroizolácia
  • vyrovnávací betón
  • štrk
  • zhutnená pôda