FIBRANskin SEAL

FIBRANhydro E-KV-4
FIBRANhydro E-KV-4
22/05/2019
FIBRANskin BARRIER
22/05/2018
FIBRANskin SEAL

FIBRANskin SEAL

FIBRANskin SEAL  je membrána, ktorá uľahčuje a urýchľuje odtok vody z obrátených plochých striech. Ukladá sa medzi vrstvu tepelnej izolácie FIBRANxps a finálnu vrstvu strechy (napr. štrk) a nahrádza tak geotextíliu alebo plsť. Pri dvojvrstvovej tepelnej izolácii je jej použitie dokonca nutné.

 

Odporúčané použitie:

  • vrstva pre rýchly a účinný odvod vody na plochých strechách
  • sekundárne hydroizolácia v prevetrávaných fasádach