Stropy pod nevykurovanými priestormi

Zvyčajne sa jedná o strop pod nevykurovaným podkrovím.

Strop pod nevykurovaným priestorom by mal byť spravidla tepelne izolovaný zhora, na strane chladného priestoru. Ak to nie je možné, izoluje sa strop zospodu, pričom je nutné dodržiavať pravidlá tepelnej izolácie v interiéri.

Zloženie stropu pod nevykurovaným priestorom

  • finálna pochôdzna vrstva (napr. parkety)
  • cementová stierka
  • protihluková izolácia - penová polyetylénová fólia
  • FIBRANxps 300-L
  • železobetónová doska
  • FIBRANxps ETICS GF
  • vnútorná omietka