ZÁKLADOVÝ VANKÚŠ

Základový vankúš je vhodné riešenie pre energeticky úsporné budovy.

Základový vankúš je zložený zo železobetónovej základovej dosky, tepelnej izolácie a hydroizolácie. Všetky jeho vrstvy sú trvalo a pevne spojené do jedného celku.

Moderné energeticky úsporné budovy sú konštruované bez tepelných mostov. To znamená, že celá budova je chránená spojitou a odolnou tepelnoizolačnou obálkou. Dôležitou súčasťou tejto obálky je základový vankúš.

Tepelná izolácia použitá v tak náročnej aplikácii ako je základový vankúš musí byť testovaná a schválená pre použitie pri trvalom zaťažení - napríklad európskym technickým posúdením ETA.

Zloženie základového vankúša

Dvojvrstvová tepelná izolácia