ZÁKLADY

Základom je nosná časť budovy, ktorá prenáša zaťaženie budovy do podložia.

Základy sú konštrukčné prvky, ktoré prenášajú zaťaženie budovy na nosnú zem.Aby sa zabránilo popraskaniu alebo nakloneniu budovy spôsobeného neočakávaným alebo nerovnomerným sadaním zeminy, musí byť zaťaženie budovy prenesené na zem rovnomerne. Na základe typu a nosnosti terénu je pre každú jednotlivú stavbu navrhnutý vhodný typ základov. Typ základu má však tiež vplyv na vykonanie tepelnej obálky budovy, pretože u bodových alebo pásových základov je rozloženie zaťaženia oveľa menej rovnomerné ako u základovej dosky.

Ešte v nedávnej minulosti sa najčastejšie používali plytké pásové alebo bodové základy. V súčasnosti smernica o energetickej účinnosti stavieb odporúča a predpisuje používať základové dosky, pretože tie umožňujú realizáciu spojitej a neprerušenej tepelnej obálky. Základová doska znižuje počet kritických miest konštrukcie budovy, v ktorých vznikajú tepelné mosty. Tým znižuje tepelné straty a minimalizuje riziko vzniku plesní.

Obľúbeným a často využívaným konštrukčným riešením sa stáva "podkladový vankúš" - teda tepelná izolácia položená pod základovou betónovou doskou. Podkladový vankúš stabilizuje stavbu pri otrasoch pôdy, ale tiež je často doplnený o ďalšie vrstvy zabraňujúce prenikaniu vody alebo radónu do budovy.

RIEŠENIE PRE ZÁKLADY

Nasledujúce ukážky systémových riešení základov sú plne v súlade s modernými trendmi energeticky úspornej výstavby. Podkladový vankúš SEISMIC a ANTIRADON sú systémové riešenia určené pre základovú dosku. Ďalšie riešenie pre pásové a bodové základy je úplne odlišné.