Spádová tepelná izolácia

Tenká a ľahká tepelnoizolačná doska FIBRANxps INCLINE nahrádza ťažkú, neizolačnú a často pomerne aj hrubú vrstvu spádovaného betónu. Dosky Fibran xps INCLINE:

  • znižujú zaťaženie strechy, pretože s nízkou hustotou 32 kg / m3 sú oveľa ľahšie ako ťažký spádovaný betón
  • znižujú hrúbku spádovanej vrstvy - jej počiatočná hrúbka je iba 2 cm v porovnaní s minimálnymi 5 cm počiatočnej hrúbky spádovaného betónu
  • zvyšujú tepelný odpor strešnej konštrukcie - v dôsledku toho môže byť vrstva tepelnej izolácie strechy tenšia s rovnakou energetickou účinnosťou

Dosky FIBRANxps INCLINE sa môžu použiť pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách existujúcich plochých striech, terás a balkónov. Spádované dosky majú extrémne vysokú pevnosť v tlaku - 300, 500 a 700 kPa - a môžu byť použité aj na pojazdových plochách.

Štandardne vyrábané dosky majú sklon 1,67% a 2,00%. Na požiadanie je možné objednať sklony od 0,67% do 3,00%. Pri nákupe dosiek FIBRANxps INCLINE tiež zdarma obdržíte plán pokládky.