Spádová tepelná izolácia

Tenká a ľahká tepelnoizolačná doska FIBRANxps INCLINE nahrádza ťažký, neizolujúci a často dosť hrubý šikmý betón. Dosky FIBRANxps INCLINE:

• znižujú zaťaženie strechy, keďže pri relatívne nízkej objemovej hmotnosti (ρ = 30 - 35 kg/m3) sú oveľa ľahšie ako betón s veľkým sklonom,
• zmenšujú hrúbku naklonenej vrstvy; jeho počiatočná hrúbka je len 2 cm v porovnaní s minimálnou počiatočnou hrúbkou betónu spádu 4 - 5 cm,
• zvýšujú tepelný odpor strechy; v dôsledku toho bude tepelnoizolačná vrstva strechy tenšia pri rovnakej energetickej účinnosti.

Dosky FIBRANxps INCLINE sa používajú v novostavbách, ako aj pri projektoch renovácie plochých striech, terás, balkónov a príjazdových ciest. Štandardná pevnosť v tlaku šikmých dosiek je 300 kPa, v prípade vyššieho zaťaženia je možné vyrobiť dosky s 400, 500 a 700 kPa, ktoré majú vyššiu hustotu.

Štandardne vyrábané dosky majú sklon 1,67 % a 2,00 %. Na požiadanie je možné objednať sklony od 0,67 % do 3,00 %. Taktiež pri kúpe dosiek FIBRANxps INCLINE získate kladčský plán zdarma.