Podlaha nad nevykurovanými priestormi

V suterénoch je často z rôznych dôvodov udržiavaná nižšia teplota, a aj v tomto prípade chceme zabrániť tepelným stratám z vykurovaných priestorov.

Z toho dôvodu by mali byť stropy a niekedy tiež steny suterénu, ktoré oddeľujú chladný a vykurovaný priestor, tepelne izolované. Tým sa minimalizuje tepelný tok z vykurovaného obytného priestoru do studeného suterénu. V energeticky úsporných budovách je toto zabránenie tepelného toku nutné. Konečná úprava povrchu sa vykonáva podľa upravených zásad systémového riešenia ETICS, ako je popísané v kapitole o tepelnej izolácii v interiéri.

Zloženie podlahy nad nevykurovanými priestormi

  • finálna vrstva (napr. parkety)
  • cementová stierka
  • protihluková izolácia - penová polyetylénová fólia
  • FIBRANxps 300-L
  • železobetónová doska
  • FIBRANxps ETICS GF
  • omietka